Error
-2147467259:[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Operation must use an updateable query.

< Tillbaka >
Kursavslutning Hösten 2010
Inskickad av Kenneth Lindahl

Samling vid fikabordet!
 
Användarnamn
Lösenord

Förklaring stegbeskrivningar