Error
-2147467259:[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Operation must use an updateable query.

< Tillbaka >
Kursavslutning Höstterminen 09!
Inskickad av Kenneth Lindahl

Lena och Carina kommer med blommor till 2:ans instruktörer Sandra, Annika och Kenneth
 
Användarnamn
Lösenord

Förklaring stegbeskrivningar