Error
-2147467259:[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Operation must use an updateable query.

< Tillbaka >
Uppvisning m prova på i Verdandi Parken på en 60-års fest
Inskickad av Ing-Marie Foors

Verdandi-Gänget
 
Användarnamn
Lösenord

Förklaring stegbeskrivningar