Error
-2147467259:[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Operation must use an updateable query.

< Tillbaka >
Nybörjarna i Älghult 7/4-08
Inskickad av Ing-Marie Foors

Vals-takterna sitter i =)
 
Användarnamn
Lösenord

Förklaring stegbeskrivningar