Error
-2147467259:[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Operation must use an updateable query.

< Tillbaka >
Träningsdansen 20 feb -08
Inskickad av Kenneth Lindahl

 
Användarnamn
Lösenord

Förklaring stegbeskrivningar