Error
-2147467259:[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Operation must use an updateable query.

< Tillbaka >
Kalmardansen 6 okt 2007
Inskickad av Kenneth Lindahl

några av "Dacke" dansarna
 
Användarnamn
Lösenord

Förklaring stegbeskrivningar