Error
-2147467259:[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Operation must use an updateable query.

< Tillbaka >
Kursavslutningen HT 2006
Inskickad av Helena Lindahl

Några ur uppvisningsgruppen.
 
Användarnamn
Lösenord

Förklaring stegbeskrivningar