Error
-2147467259:[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Operation must use an updateable query.

< Tillbaka >
Fortsättningsgruppen HT 2006
Inskickad av Helena Lindahl

Heidi som ni kanske känner igen.
 
Användarnamn
Lösenord

Förklaring stegbeskrivningar