Error
-2147467259:[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Operation must use an updateable query.

< Tillbaka >
Kursavslutning VT 2006 (060429)
Inskickad av Helena Lindahl

 
Användarnamn
Lösenord

Förklaring stegbeskrivningar