Vi vill ha dina åsikter! Sriv ner dina önskemål och tankar kring vad vi kan göra bättre. Det kan gälla vilka danser du vill lära dig, önskemål om kursverksamheten, antal träningsdanser, tider mm mm. Även synpunkter på hemsidan tas emot tacksamt! Du kan skriva in åsikter anonymt, men om du anger ditt namn så garanteras du att dina synpunkter tas upp på våra styrelsemöten.

Styrelsen Dackebygdens Linedancers

 
Namn:
Epost:
Synpunkter:
 
 
Användarnamn
Lösenord

Förklaring stegbeskrivningar