Error
-2147467259:[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Operation must use an updateable query.

< Tillbaka >
Mer Böda
Inskickad av Ing-Marie Foors

Annika o Helena som DJ
 
Användarnamn
Lösenord

Förklaring stegbeskrivningar